Patronat

President Sr. Joan Maria Pujals Vallve

Vice-president Sr. Javier Mª Ferrero i Jordi

Secretària Sra. Mª Jose Alejandra Lopez Pallares

Director Sr. Josep Vidal i Perelló, DP

Vocal. Sra. Esperança Comas i Casas

Vocal. Sra. Isabel Llobet Serra

Vocal. Sra. Isabel Manresa Presas

Vocal. Sr. Mateu Martinez i Guarro

Vocal. Sra. Montserrat Martinez Pujol-Xicoy

Vocal. Sra. Gloria Pujol i Llopart

Vocal. Sra. Pilar Pujol-Xicoy i Barba

Vocal. Sr. Josep Puig Alsina

Vocal Càritas. Sr. Ramon Terradas Prat


Consell de Direcció

Director Fundació

Mn. Josep Vidal i Perelló, DP

Gerent

Sr. Enric Vendrell Aubach

Director Recursos humans

Sr. Enric Vendrell Aubach

Director Residència i Centre de dia Per a Gent Gran

Sr. Víctor Valhondo Velarde

Director Centre Residencial d’acció educativa

Sr. Jordi Usurriaga Safont

Director Futur Centre Residencial Beat Pere Tarrés

Sr. Victor Valhondo Velarde