Fes que la teva col·laboració serveixi per participar en la transformació de la nostra societat, amb la teva aportació econòmica també gaudiràs de beneficis fiscals que et permetran deduir els teus donatius en la Declaració de la Renda o Impost de Societats.
Si et fas soci o donant, t’enviarem un certificat de donació amb les quantitats totals aportades durant l’any fiscal anterior per tal que el puguis incorporar en la teva declaració de la renda.

PERSONES FÍSIQUES
(DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA. LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE)


Els primers 150 €
de desgravació

Podràs desgravar-te el 75% de tots els donantius fets a Fundacions i ONGs,  fins a un màxim de 150 €

A partir de 150 €
de desgravació  afegida

Podràs desgravar-te també el 30% de l’import del teu donatiu que excedeixi els primers 150€

La teva fidelitat té premi
DE DESGRAVACIÓ AFEGIDA

Si, a més, és el 3r any en què col·labores amb una quantitat sempre igual o superior, en lloc d’un 30% passaràs a desgravar-te un 35% sobre l’excés de més de 150€.

PERSONES JURÍQIQUES

DEDUCCIÓ EN QUOTA ÍNTEGRA PER L’IMPORT DE LA DONACIÓ ECONÒMICA, EN ESPÈCIE O PER PRESTACIÓ DE SERVEI. * LÍMIT 10% BASE LIQUIDABLE.

Com empresa podreu deduir-vos de l’import de Societats el 35 % de l’aportació que hagueu fet a la nostra entitat.

En el cas que la vostra contribució com empresa hagi estat constant en els tres darrers anys fiscals (amb un import superior a 150€), podreu deduir-vos de l’impost de Societats el 40% de l’aportació que hagueu fet a la nostra Fundació.