Fundació OBA

Residència Dr. Gerard Manresa

La Residència i Centre de Dia Dr. Gerard Manresa ofereix serveis residencials amb caràcter permanent i d’acolliment diürn per a gent gran. Està destinada a donar assistència integral a les activitats de la vida diária amb la finalitat de facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats de les persones ateses afavorint la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia, una millora en l aqualitat de vida i un nivell de benestar digne per a la persona acollida.
En el cas de les persones del centre de dia es veu completada la seva atenció en el seu entorn social familiar. Aquesta tasca la porta a terme un equip interdisciplinar de professionals

Dr. Gerard Manresa
C/Narcís Prat s/n
Sant Andreu de la Barca
Tlf: 936530912 obasolponent@gmail.com

Residència La Immaculada


La Residència La Immaculada està destinada a donar acollida temporalment a infants i adolescents de 3 a 16 anys que pateixen problemàtiques sociofamiliars diverses i que necessiten d’un entorn que garanteixi la bona convivència i l’ajut necessari per al seu desenvolupament.
El centre ofereix als residents el suport que necessiten per al seu desenvolupament integral, en un ambient tan familiar com sigui possible, a través de l’acollida en les llars durant el temps que sigui escaient.
Un equip de professionals del món socioeducatiu dona resposta a les necessitats dels infants i adolescents.


La Immaculada

Tlf: 936530102 info@obalaimmaculada.org


Centre Residencial beat Pere Tarré
s

El futur Centre Residencial Beat Pere Tarrés vol oferir als adolescents i joves una alternativa al medi familiar cobrint-los un entorn que garanteixi el seu desenvolupament harmoniós encaminat a la seva plena autonomia acompanyant-los en el seu procés d’emancipació.
El centre Residencial Beat Pere Tarrés estarà ubicat a Barcelona.

La seva finalitat serà l’acolliment d’adolescents i joves que viuen a la Residència La Immaculada de Sant Andreu de la Barca, donant continuÏtat als seus processos, una vegada complerts els 16 anys d’edat, i fins que assoleixen la majoria d’edat i/o la seva emancipació, acompanyant-los en el seu procés d’estudis, d’accés al món laboral i de l’habitatge propi amb les garanties mínimes d’èxit, transmetent l’estil i tarannà propi de l’entitat.
Per donar resposta aquests adolescents i joves, el centre comptarà amb la presència constant d’un equip o referent educatiu.

Entitats Col.laboradores