Visió. Missió. Valors


Visió

Atendre, amb la màxima qualitat, situacions de vulnerabilitat que afecten a infants, adolescents, joves i persones grans, a la llum de l’Evangeli.

Missió

Implementar un acompanyament digne i de qualitat a persones en situació de fragilitat o de risc social i potenciar-ne l’autonomia.

Fundació Oba

Valors

Compromís.

Aportar talent professional i energia vital per millorar la qualitat de vida de totes les persones que atenem.

Responsabilitat.

Respondre activament a les diverses necessitats de les persones ateses i defensar els seus drets tothora.

Confiança.

Ser dignes de credibilitat per la competència, el bon tracte, la veracitat i la confidencialitat.

Autonomia.

Potenciar el desenvolupament integral de totes les persones acollides, respectant el seu projecte de vida i vetllant pel seu benestar.